Nezaměstnanost u mladých lidí podle mě

28. dubna 2015 v 8:58 | Lola Kiss |  Ošklivá pravda
Kromě civilizačních chorob je veřejnost ohrožena i dalšími nežádoucími společenskými jevy, jako je např. nezaměstnanost. Nezaměstnanost je velmi nebezpečná, a to nejen z hlediska sociálních důsledků, dále je také často podceňovaná. Lidé, kteří přišli o práci, svou situaci berou na lehkou váhu, protože věří, že novou práci najdou díky své kvalifikaci a zkušenostem brzy.

Ve společnosti převládá názor, že být nezaměstnaným, bez práce, bez finanční jistoty, se týká pouze určité skupiny obyvatel, přestože rozeznáváme dva základní druhy nezaměstnanosti - dobrovolnou a nedobrovolnou. Dobrovolná nezaměstnanost je stav, kdy je na trhu dostatek pracovních míst, ale občané si přesto práci nehledají, nabízené možnosti ignorují. Nedobrovolná zaměstnanost je tedy situace, kdy je na trhu nedostatek nabídek volných pracovních míst, a občané s touhou uplatnit se v aktivní ekonomice, nemají šanci.

Nezaměstnaností jsou nejvíce ohroženy znevýhodněné skupiny jako absolventi středních a vysokých škol, těhotné ženy, občané se zdravotním postižením, občané nad 50 let, mladiství bez dokončené střední školy, občané pečující o dítě nebo člena rodiny, evidovaní uchazeči na ÚP déle než 5 měsíců, a jiné.

Na tyto zmíněné skupiny občanů se zaměřuje politika státu, a to finanční podporou, kterou poskytuje krajská pobočka ÚP ( Úřad práce České republiky) podle bydliště občana, dále také ÚP nabízí pomoc při rekvalifikaci nebo účast na vzdělávacích kurzech. V případě neshod nebo jiných nesrovnalostí mají občané možnost se informovat u nadřazeného orgánu a to u MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Stát pomáhá v oblasti poradenství, kde zřizuje Poradny (např.: Finanční a kariérní poradenství, Poradna pro občany v nesnázích, atd.).

Každá skupina se potýká s různými a stejnými problémy. K takovýmto skupinám patří právě absolventi středních a vysokých či vyšších odborných škol a občané nad 50 let. Tyto dvě skupiny toho mají nejvíce společného. Absolventi se stanou často "pohodlnými" a nejeví snahu nebo zájem hledat si práci. Jako nejčastější důvody uvádí, že jejich dosažené vzdělání neodpovídá nabídkám práce, nechtějí pracovat na pozici, která je podle jejich mínění pod jejich úroveň, nebo absolventi žijící v domě rodičů, kde nemají žádné vysoké finanční výdaje. Občané nad 50 let by chtěli pracovat, ale vzhledem k jejich věku, jsou omezeni. Pokud se jim naskytne pracovní příležitost, je to výjimečné.

S tímto souvisí také další zásada, kterou upravuje zákon 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon o zaměstnanosti. Čerpání podpory v nezaměstnanosti je kromě podmínek pro získání omezena i časově. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je různá, závislá podle výše měsíčního výdělku, ale jedno má stejné - časové období, kdy je poskytována. Občan s věkem do 50-ti let má nárok na podporu po dobu 6 měsíců, od 55-ti let se doba prodlužuje o čtyři měsíce, tedy na 9 měsíců a při překročení 55-ti let, se podpora připisuje na necelý rok. Výše podpory se samozřejmě mění, klesá podle počtu uplynulých měsíců, kdy je čerpána. První tři měsíce je to 50% průměrného čistého výdělku, posléze je to 45%.

Pro rok 2014 byla maximální výše podpory v nezaměstnanosti stanovena na 14 281,- Kč. Bereme v úvahu doložené příjmy.

A právě absolventi mají s tímto problém, protože někteří nemají na podporu nárok, jelikož nesplňují podmínky, aby před zápisem do evidence uchazečů a sepsáním žádosti o podporu, pracovali déle než 12 měsíců. Nezbývá jim tudíž tolik možností a uchylují k nejlepšímu řešení, podle jejich úhlu pohledu. Zůstanou u svých rodičů, na které převedou svou zodpovědnost nebo se chovají jako "příživníci", kdy každý týden pobývají u svých kamarádů, kde nemusí platit jak za jídlo, tak za nocleh. V nejhorším případě se mladí lidé bez prostředků dostanou na ulici.

U občanů nad 50 let se setkáme nejčastěji s nedostatkem informací, to znamená, že například podepíší výpověď s tím, že se vzdávají nároku na další finanční odškodnění, neví si rady, jak správně postupovat při sepisování ukončení pracovního poměru dohodou, nekontrolují náležitosti stanovené zákonem (262/2006 Sb. zákoník práce), jež má obsahovat výpověď, neověřují si platné znění zákonů. Své chování obhajují tím, že nové moderní vymoženosti jako počítače, mobily a internet jim nic neříkají, nerozumí tomu a nechtějí se s tím učit pracovat.

Jak řešit nezaměstnanost je dobře zpracováno - ano, politika zaměstnanosti funguje-, ale to jediné, s čím nelze počítat při zkoumání výsledků ze statistik, jsou lidské osobnosti. Ať máme napsáno, jak by se mělo postupovat, co by lidé měli dělat, aby nezůstali bez prostředků a nemuseli klesnout na hranici existenčního minima, nikdy to nebude podle představ litery zákona. Jediné, co můžeme dělat je postarat se sami o sebe, a pak teprve se snažit pomoct jiným, aby "prohlédli" a nevzdávali se.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama