TAJUPLNÝ CHRÁM

21. září 2013 v 11:46 | Lola Kiss |  MY NOVELS Dobrodružství s piráty
Na pirátském ostrově Wind, kde existovali jen pirátské zákony, se vedly spory o tom, kdo se má stát novým pirátským králem. Protože to začínalo být nebezpečné, mladý kapitán Nick raději odplul s posádkou pryč na ostrov Slunce do města See Castle.

Nick byl synem mrtvého pirátského krále, a proto bylo na něm aby zvolil nového krále nebo aby se jím stal sám on. To ale ovšem nechtěl. Nick je dvacetiletý pirát, který využívá každé příležitosti, aby nemusel dělat velmi důležitá rozhodnutí, jako se stalo právě teď. Nový pirátský král. Nick vždy chodí v černém. Výjimku tvoří červená vesta a pod ní bílá košile. Má modré oči, ke kterým se hodí černé krátké vlasy.

Když jejich loď zakotvila v přístavu, uslyšeli, jak se rozlehl po městě alarm.

"To utekl nějaký vězeň." uklidnil posádku Nick a poslal dva piráty, aby se zeptali, co se děje ve městě. Potom vzal z truhlice peníze a šel s osmi chlapi nakoupit nějaké potraviny.

Kousek za vězením, směrem na přístav se v úkrytu pod palmami schovávala vězeňkyně, která před chvíli utekla. Kolem ní probíhali hlídači vězení, ale neviděli ji, protože měla na sobě černé oblečení a dokonale splývala se stínem palem.

Vězeňkyně se jmenovala Kate. Měla na sobě černé boty na podpatku, a kromě červeného šátku, použitého jako čelenku do vlasů, byla celá v černém. Na rukou měla pouta. Kate je dvacetiletá dívka z Palmového ostrova, kterou na ostrov Slunce přivezli obchodníci. Kate podle nich chtěla jednoho z nich zabít.

Po chvíli Kate zpozorovala, že už prohledali přístav a nenašli ji, tak že jdou hledat do města. To byla pro ni vhodná chvíle nato, aby utekla do přístavu. Cestou ji málem načapal jeden hlídač, který se trochu opozdil s prohledáním přístavu. Naštěstí se schovala pod stánek se zeleninou.

Když stála na začátku přístavu, vyslechla rozhovor dvou mužů z Nickovi posádky. Bavili se o tom že tu jen nakoupí potřebné věci a ihned odjedou na Palmový ostrov. Po těch slovech už měla Kate jasno a začala sledovat dva piráty, aby věděla, která loď brzy odpluje.

Nickova loď kotvila úplně vzadu v přístavu. Kate se nejdřív zarazila, protože nevěděla, jak se má dostat na palubu. Ale pak dostala zajímavý nápad, když si prohlédla celou loď z venku.

Loď měla hnědou barvu. Záď byla ozdobena vyřezávanými soškami, neprůhlednými okny s vypracovanými rámy a u kapitánské kajuty byl balkón. Kate rozpoznala, že okno od kapitánské kajuty je otevřené.

Kate potichu vklouzla ze skalky do vody a doplavala k zádi. Pak se zachytila první sošky a pokusila se lézt. Spadla. Zkusila to znovu. A povedlo se jí to. Začala tedy opatrně stoupat vzhůru, ikdyž jí to občas podklouzlo. Ještě kousek a už stála na balkóně.

"A je to." řekla si a podívala se skrz pootevřené okno dovnitř. Nikdo tam nebyl. Posádka byla venku a připravovala místo na potraviny.

"Kapitáne!" pozdravil námořník právě příchozího kapitána. V Kate hrklo.

"Co teď?" řekla potichu zoufale. Rychle se kolem sebe rozhlížela. Začínala panikařit. Když došla dozadu, vedle Nickovi postele, byla stěna s knihami, sklenicemi a pod nimi skřínka s mapami. Rychle pár map dala na stranu a schovala se tam. Za chvilku se už v kajutě objevil Nick.

"Uf." oddychla si Kate, ale rychle si přikryla ústa rukou, protože jí došlo, že by ji mohl někdo slyšet.

"Billy!" zakřičel z kajuty Nick.

"Ano pane." Vstoupil Billy po zaklepání.

"Přines mi sem jídlo."

"Jak si přejete." odpověděl zdvořile Bill a odešel. Takže kapitán, pomyslela si Kate.

Noc proběhla v klidu, jen Kate nemohla usnout, protože ji trápil hlad. Sama sobě si řekla, že se něčeho nají až tu nikdo nebude a hlavně až budou na moři. Loď se jemně pohupovala na vlnkách a Kate to brzy uspalo.

Náhle ji probudil křik: "Dělejte! Odplouváme!"

Podle hlasu usoudila, že je to kapitán. Oddechla si a pomalu se rozhlédla škvírou ze skříně po pokoji. Nikde nikdo. Teď to pro ni byl vhodný okamžik, aby se podívala, jestli tu nenajde něco k jídlu. Měla štěstí. Nick nedojedl včera celou večeři a tak se zakousla do jablka, které zůstalo v míse na ovoce.

"Můžeme si v klidu promluvit, kapitáne?"

"Pojď do mé kajuty, tam nás nebude nikdo rušit." Vešli dovnitř. Kate se naštěstí stačila schovat pod postel. Zapomněla ale na okousané jablko. Nick si toho okamžitě všiml, ale nedal na sobě nic znát.

"Tak, co potřebuješ?" začal rozhovor Nick.

"No, proč jsi nám neřekl kam to jedeme?" pravil Jack.

"Řeknu, ale neřeknu co tam najdeme."

"No, většinou to je zlato, ne?"

"Jo, většinou to tak je. Jedeme na Palmový ostrov. Spokojený?"

"Ano." Přikývl první důstojník Jack. Kate tento rozhovor udělal radost.

Nick vzal tác se zbylou večeří a dal ho Jackovi. Oba pak odešli ven. Jack do kuchyně v podpalubí a Nick ke kormidlu. Kate si oddychla a rychle vylezla.

"Myslíš, že něco tuší?" řekla nahlas. "Ne to určitě ne." Přemlouvala sebe samu. Chvíli se protahovala a prohlížela si kajutu. Usoudila, že je docela pěkná. Na stole s mapou s ostrovy a světadíly, uviděla zakroužkované místo. Podle toho, co říkal Nick Jackovi, tak poznala že to bude ten Palmový ostrov. Protože byla unavená, natáhla se na postel.

"Příjemně by se tu usínalo." promluvila ospale. Za chvilku usnula, ikdyž se tomu bránila.

Na nebi vyšly hvězdy a Kate se probudila. Rychle se kolem sebe rozhlédla, co kdyby ji někdo viděl. Po celé kajutě byla tma. Snad tu nikdo není. Uklidňovala se.

"Co tu děláš?" uslyšela. Zmateně sebou trhla.

"Kdo jsi?" zaznělo z tmavého kouta kajuty, kde byla pohovka. Kate strnula. Pořádně ji to vyděsilo. Náhle ve tmě zpozorovala pohyb. Nick tam seděl na pohovce a pozoroval ji. Zvedl se a přišel blíž tak, aby na něj viděla.

"Kdo jsi a co tu děláš?" zeptal se znovu přísnějším hlasem.

"Já… Jsem Kate." řekla rozhozeně, protože nic jiného ji v tu chvíli nenapadlo.

Nick chvíli přemýšlel. "Ty jsi ten vězeň, kterého hledají?" zeptal se. Kývla.

"Měli bychom tě jim přivézt."

"Ne to ne." křikla Kate, slezla z postele, stoupla si a zoufale se na něj podívala. Nick chvíli přemýšlel.

"Zítra si o tom ještě promluvíme. Zatím budeš spát támhle na pohovce." Kate z toho sice neměla dobrý pocit ale souhlasila a šla na pohovku.

Nemohla usnout, protože ji tlačila pouta. Nedalo jí to a podívala se směrem na kapitána. Spal. Měsíční světlo, které pronikalo dovnitř okny, osvětlovalo Nicka, který spal jen v kalhotách. Kate se na něj chvíli dívala a prohlížela jsi ho, ale pak si uvědomila, že by se mohl probudit. Ulehla tedy a pokusila se spát. Nick se pousmál. Vůbec nespal, jen to předstíral. Pozdě v noci pak už oba spali.

Časně ráno Kate vzbudil úděsný rámus. Probudila se a rozhlížela. Na stole je připravená snídaně. Chvíli se rozmýšlela, ale pak si vzala pečivo, protože už měla hrozný hlad. Pak uslyšela, jak někdo odemyká kajutu. Po chvilce se nastevřely dveře a v nich se objevil Nick.

Nestačila něco říci, Nick vešel dovnitř a povídá: "V klidu se nasnídej, já už jsem jedl. Celou noc jsem přemýšlel, co s tebou." Nick přestal povídat, když si všiml, že se Kate trochu zarazila, protože jsi vzpomněla na to, že ho pozorovala.

"A na co jsi přišel?" Začala Kate, aby se nedovtípil na co myslela.

"Nedám tě tedy zpátky do vězení, ale zůstaneš tu v mé kajutě zavřená, nikdo tě nesmí vidět." Kate se to příliš nelíbilo, ale souhlasila s tím.

"Ruku na to." navrhl Nick. Stiskli si ruce a Nick si všiml, že má Kate pod pouty moc ošklivě odřené ruce.

"Jak dlouho už máš ty pouta?"

"Od té doby co mě chytili ti proklatí obchodníci." řekla nenávistně Kate.

Nick se trochu soucitně pousmál. "Počkej tu, něco zkusím."

Nick odešel ven a Kate nevěděla, co chce dělat. Za chvilku se vrátil a nesl v ruce malou sekeru.

"Ne, neboj se." řekl když viděl, že se Kate velmi polekala. Začal jí vysvětlovat. Co má v plánu. Ikdyž se to Kate nelíbilo, souhlasila s tím. Pouta se jí zařezávaly do zápěstí.

"Připravená?" zeptal se Nick.

"Ne."

"No tak to je smůla." Kate zavřela oči.

"Cink." ozvalo se. Kate se podívala a jedna ruka byla osvobozena.

"Ještě máš jednu ruku." usmál se na ni Nick a opět se rozpřáhl a: "Cink." Pouta spadla na zem. Kate se velmi ulevilo.

"Kapitáne, děje se něco?" zavolal Jack, protože celá posádka slyšela jak tam něco cinká. Za chvíli vyšel Nick ven a posádku uklidnil.

"Díky za půjčení." řekl Billovi a podal mu sekeru. Bill kývl a šel si sekeru uklidit.

"Na co ti byla?" zeptal se zvědavě Jack.

"Na nic. Měl jsem vztek. Přines mi nějaké obvazy a čistou vodu." Jack se podíval nechápavě.

"Menší nehoda."

"Postarám se o to." souhlasil se Jack.

"Ne já to zvládnu a teď mi to přines." Jack se odebral do podpalubí a Nick na něj čekal venku.

"Tak tady to je." usmál se Jack na Nicka.

"No tak, běž dělat svou práci." rozkázal mu Nick. Podíval se jestli ho nikdo nepozoruje a zašel dovnitř.

Jack přišel za Billem a povídá mu: "Nezdá se ti, že se kapitán chová trochu divně."

"Jenom trochu?"

"Máš pravdu. Hodně divně, ale teď do práce."

"Co to máš?" zeptala se Kate, když viděla, že něco přinesl.

"Něco na ty tvoje zápěstí. Obvazy a vodu."

"Aha."

"Ukaž mi ruku." řekl Nick a začal jí obvazovat ruku poté, co jsi ji umyla v čisté vodě.

"Proč jsi byla ve vězení?" Nevydržel se nezeptat Nick.

"Obchodníci mě chytili na jednom ostrově a podle nich jsem prý chtěla jednoho z nich zabít. Nesmysl. Ale mně nevěřili, a tak mě odvezli na ostrov Slunce." přiznala Kate a podívala se něj.

"Aha." prohodil Nick a zvedl se. Vzal čistou vodu a uklidil ji do rohu kajuty mezi dvě skříně. Potom si sedli na pohovku a povídali si.

Jak si povídali, ani si nevšimli, že už je večer.

"Kapitáne, mám tu pro vás večeři." ozval se Bill. V Nickovi hrklo, nesměl vidět Kate. Rychle vyskočil z pohovky a zastavil Billa právě ve chvíli, když chtěl otevřít dveře. Bill se na něj nechápavě podíval a protlačil se dovnitř. Rozhlédl se po zkoumavě po pokoji a pak položil večeři na stůl. Kate byla schovaná za pohovkou.

"Něco jsi snad hledal?" zeptal se Nick, protože postřehl, jak si Billy prohlíží kajutu.

"Ne."

"Tak už můžeš jít."

Jen co Bill vyšel ven před dveře, ptala se ho posádka, koho tam kapitán má. Když sešli dolů do podpalubí, posádka byla zklamaná, protože čekala, že tam Nick má nějakou dívku.

Ráno kotvila loď na Palmovém ostrově. Nick vstal první a Kate ještě v klidu spala. Venku vydal rozkazy a celá posádka šla s ním prohledat ostrov. Nick jim vysvětlil, co hledají a posádka byla rozradostněná, že najdou poklad o kterém všichni mluví a nikdo ho ještě nepřivezl.

Když Kate neslyšela žádné rozkazy a vzbudila se. Šla ke dveřím, zamčeno. Rychle přeběhla kajutu k oknu. Poznala, že je to palmový ostrov, kde ji zajali ti obchodníci. Kate po přemýšlení svázala k sobě přehozy z postele a spustila se po nich dolů do vody. Rychle si to namířila do palmového pralesa.

V tu dobu už Nick a posádka stáli před zarostlým chrámem. Po chvilce se vydali dovnitř na prozkoumání. Procházeli skrz velké síně propojené jednou dlouhou chodbou. Rychle to prošli a museli zastavit, protože nastal čas oběda.

"Kapitáne, kapitáne! Támhle se něco mihlo." křičel zděšený námořník.

"Nemáte tu co dělat!" uslyšeli a z temné místnosti za nimi se vynořovala postava. Nick v té postavě rozpoznal Kate. Měla na sobě černé boty na podpatku, k tomu hnědé kalhoty, tílko s ramínky a tam, kde dříve měla pouta se teď blýskaly dva náramky s třpytivými drahokami. Nick uznal, že jí to sluší. Když se námořníci chtěli chopit zbraní, Nick je zastavil. Začal rozhovor mezi posádkou, kapitánem a Kate. Kate jim nemile oznámila, že odtud nesmí nic odnést. Oni ji však neposlouchali. Kate se potom otočila a odcházela zase tak jak přišla.

Další den ráno Nick a posádka objevili poklad. Byli v místnosti, která byla obložená zlatem a diamanty a na zemi ležely zlaté, stříbrné, diamantové poklady. Bylo tam i hodně šperků z perel.

"Tak poberte co můžete." vykřikl Nick a posádka se vrhla na zlato jako supi na mršiny. Nick zpozoroval, že se něco tam hýblo ve stínu, a měl pravdu, byla to Kate, která to celé sledovala.

"Kapitáne, už nic neuneseme. Vrátíme se sem potom ještě."

"Jo. Ale teď rychle ven, ať všechno stačí vynést ven do večera, je to ho tu dost." Posádka souhlasila a šla tak rychle, jak jim to jen naplněné pytle dovolily.

"Už jsme skoro venku." povzbudil Nick unavenou posádka. Po těch slovech se vzchopili. Vyšli ven ze stínu chrámu. Dali zlato na hromadu a kochali se pohledem. Najednou jim začalo zlato mizet před očima. Piráti po sobě zděšeně koukali a nechápali, co se to děje. Když zmizelo zlato zmizelo úplně, ucítili otřes půdy. Chrám se začal propadat.

"Rychle pryč!" zavelel kapitán.

Vyčerpaná posádka doběhla na pláž.

"Co to proboha bylo?" křičel Jack vyděšeně.

"Ta holka tam vevnitř nám přeci říkala, že se odtamtud nesmí nic odnést." Všichni si posedali do písku a přemýšleli, občas si někdo zašel na loď, jako třeba Nick. Nemohl pochopit, jak se Kate dostala z jeho kajuty.

Když stál ve své kajutě, pochopil a hlavně uviděl. Rychle to uklidil a vrátil se zpátky na břeh s tím, že tu přenocují.

Pozdě v noci, kdy bylo vzhůru jen pár členů posádky kvůli hlídce, zazněl radostný jásot Jacka a Billa, kteří se potloukali po pralese. Našli totiž Kate. Svázali jí ruce a přivázali ji ke kmeni palmy na pláži.

"Kapitáne, to je ta holka z chrámu." řekl nadšeně Bill.

"To vidím." usmál se Nick a nařídil jim, aby odešli, že si s ní promluví. Sedl si k ní a popovídali si. Nick u Kate zůstal celou noc. Hlavním tématem byl chrám, protože Kate mu pomohla pochopit, proč se to stalo a jeho význam. Pak také mluvili hodně o sobě.

Časně ráno Nick vydal rozkazy a pluli na ostrov Wind. Cesta jim ubíhala poměrně rychle, protože se Nick velmi dobře bavil v Kateině společnosti.

Na ostrově Nick konečně rozhodl, kdo se stane novým pirátským králem. Kate ho ale k tomu musela trochu popostrčit. Nick se stal novým králem. Po čase se konala svatba Nicka a Kate. Na Palmový ostrov jezdili hodně často, protože se ostrov stal jejich novým pirátským ostrovem.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama